ένα δύο

Αναζητήσεις στα Ελληνικά

Υπολογισμός ποσοστών

Η μάθηση για τον υπολογισμό του ποσοστού ενός αριθμού έναντι άλλου αριθμού είναι εύκολη. Εάν θέλετε να μάθετε ποιο ποσοστό A είναι του Β, απλά διαιρέστε το Α με Β, στη συνέχεια, πάρτε αυτόν τον αριθμό και μετακινήστε το δεκαδικό ψηφίο δύο κενά στα δεξιά. Αυτό είναι το ποσοστό σας!

Για να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή, εισαγάγετε δύο αριθμούς για να υπολογίσετε το ποσοστό το πρώτο είναι το δεύτερο, κάνοντας κλικ στο κουμπί Υπολογισμός ποσοστού. Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε την τιμή ενός ποσοστού ενός αριθμού εισάγοντας το ποσοστό που αναζητάτε για τον αριθμό που εισάγετε και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην επιλογή Υπολογισμός% τιμής. Αυτή η εφαρμογή είναι ελεύθερη για χρήση, επομένως στείλτε την στους φίλους σας!

Υπολογισμός ποσοστού τιμής σε μια τιμή
Ο αριθμός  τι ποσοστό είναι στον αριθμό Αποτέλεσμα ( %)
Υπολογίστε την τιμή ενός ποσοστού μιας τιμής
Ποσοστό για τον αριθμού Αποτέλεσμα